Uszczelnienia

Uszczelnienia zapobiegają wyciekom środków smarnych i przedostawaniu się do wnętrza łożyska pyłu, wody i innych szkodliwych materiałów, jak na przykład opiłki metalowe. W ten sposób pomagają one w zapewnieniu możliwie jak najdłuższej żywotności łożyska. Uszczelnienia nie mogą powodować nadmiernego tarcia i powinny zużywać się w minimalnym stopniu. Uszczelnienia zewnętrzne muszą być także łatwe do montażu i demontażu.